Smittskyddslagen

Från medwiki.se
Version från den 31 mars 2016 kl. 20.22 av Admin (Diskussion | bidrag) (Skapade sidan med 'I smittskyddslagen (2004:168) och smittskyddsförordningen (2004:255) regleras preventiva åtgärder för att förhindra att människor smittas av allmänfarliga sjukdomar.<re...')
(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)
Hoppa till: navigering, sök

I smittskyddslagen (2004:168) och smittskyddsförordningen (2004:255) regleras preventiva åtgärder för att förhindra att människor smittas av allmänfarliga sjukdomar.<ref>http://www.smittskyddsinstitutet.se/amnesomraden/overvakning/anmalningspliktiga-sjukdomar/</ref>

Tyngdpunkten i smittskyddsarbetet bör ligga på det frivilliga förebyggande arbetet. Särreglering av hiv-infektion bör begränsas så långt möjligt. Bestämmelserna i smittskyddslagen omfattar alla sjukdomar som kan överföras till eller mellan människor och som kan innebära ett inte ringa hot mot människors hälsa. Möjligheterna till smittskyddsåtgärder som kan vara integritetskränkande begränsas till vissa s.k. allmänfarliga sjukdomar.

Indelning av smittsamma sjukdomar

Smittsamma

 • Innebär ringa hot mot människors hälsa

Anmälningspliktiga

Måste anmälas.

Smittspårningspliktiga

 • Botulism
 • Infektion med vancomycinresistenta enterokocker
 • Röda hund
 • Kikhosta
 • Legionellainfektion
 • Listeriainfektion
 • Mässling
 • Papegojsjuka
 • Påssjuka
 • Yersiniainfektion m.f.
 • Alla allmänfarliga (nedan)

Allmänfarliga

Kan vara livshotande, innebära långvarig sjukdom eller svårt lidande och där det finns möjlighet att förebygga smittspridning genom åtgärder riktade mot den smittade. Vård och läkemedel är kostnadsfri om läkaren bedömer att den minskar risken för spridning av sjukdomen.

 • Gonorré
 • Klamydia
 • HIV
 • EHEC
 • Syfilis
 • De flesta bakteriella enteriter (shigella, salmonella, campylobakter m.f)
 • Hepatiter
 • MRSA
 • De samhällsfarliga (nedan)

Samhällsfarliga

Kräver extraordinära åtgärder som karantän och geografisk avspärrningar.

 • Smittkoppor
 • SARS

Smittskyddsåtgärder

Landstinget (smittskyddsläkarna och de behandlande läkare) har ansvaret för smittskyddsåtgärder inom sitt område. Smittskyddslagen fastslår att var och en genom uppmärksamhet och rimliga försiktighetsåtgärder ska medverka till att förhindra spridning av smittsamma sjukdomar. Lagen beskriver vissa rättigheter och skyldigheter för den som är smittad eller misstänks bära på smitta. De smittskyddsåtgärder som rör djur, livsmedel eller andra objekt regleras i andra lagar.

Smittspårning

Utförs av läkare eller sjukvårdspersonal med specialutbildning med syftet att på upplysningar om vem eller vad som kan ha överfört smittan. Uppgifter om andra människor lagra, och patienten är skyldig att lämna dess uppgifter så gått det går.

Tvångsåtgärder

Skulle en patient som är smiddad av en sjukdom reglerad i smittskyddslagen vägra behandling eller undersökning kan tvångsåtgärder bli aktuella.

Referenser

<references/>