Lag om vård av missbrukare i vissa fall

Från medwiki.se
Hoppa till: navigering, sök

Är en kompletterande lag till Socialtjänstlagen som möjliggör sluten tvångsvård av vuxna missbrukare efter beslut av länsrätten. För missbrukare under 18 år är istället LVU tillämplig (för de som är mellan 19-20 år kan det vara svårt att avgöra om LVU enigt §3 eller LVM skall tillämpas).

Terminologi

I lagen 1988:870. Akronym LVM.

Syfte

Att motivera missbrukaren så att denne kan antas vara i stånd att frivilligt medverka till fortsatt behandling (§3).

Kriterier (4§)

Om missbrukaren till följd av ett fortgående missbruk anses vara i behov av vård för att komma ifrån sitt missbruk och denne inte kan tillgodoses enligt Socialtjänstlagen eller på annat sätt e.g. LPT kan LVM bli aktuell under någon av dessa tre förutsättningar:

  • Utsätter sin fysiska eller psykiska hälsa för allvarlig fara (e.g. inte äter)
  • Löper uppenbar risk att förstöra sitt liv (e.g. förlorar jobb/utbildning/boende/familj)
  • Löper risk att allvarligt skada sig själv eller andra i dennes närhet

Handläggning

  • En anmälan (LVM-intyg) skall utföras till socialtjänsten för ett omhändertagande enligt LVM, detta kan utföras av läkare, socialsekreterare eller anhörig (§6)

Se även