Dödsfall

Från medwiki.se
Hoppa till: navigering, sök

Mnemoteknik

Åtgärder man ska vidta vid dödsfall enligt SOSFS 1996:29 (M) och SOSFS 2005:10 (I rätt ordning: DUU ID DIIO PJ)

 1. Dödförklara - Fastställa dödsfallet (likstelhet, likfläckar, förruttnelse, andning, mydriasis)
 2. Undersöka - Skador på kroppen?
 3. Utreda - Omständligheter vid dödsfallet, hur gick det till?
 4. Identifiera - Och namnmärka den avlidne
 5. Dödsbevis - Utfärda
 6. Dödsorsaksintyg - Om möjligt
 7. Informera anhöriga om dödsfallet
 8. Implantat - Ta ut eventuella implantat (e.g. pacemaker) eller tillse så det blir gjort
 9. Obduktion - Ta beslut om klinisk obduktion skall göras eller inte
 10. Polisanmälan - Ta beslut om polisanmälan skall utfärdas eller inte, skall utfärdas vid:
  • Onaturlig död (Suicid, olycksfall och homicid)
  • Oklar död (Tidigare sjukdomsbild inte kan förklara dödsfallet e.g. plötslig spädbarnsdöd)
  • Missbrukare
  • Förruttnelse (framskriden)
  • Fel eller försummelse inom sjukvården
  • Oklar identitet
 11. Journalföring - För patientjournal