Sjukskrivning

Från medwiki.se
Hoppa till: navigering, sök

Principskiss över händelseförloppet tidigt i en sjukskrivning

    karensdag   läkarintyg krävs
sjukdom | sjuklön(80%) |   sjukpenning fr o m dag 15
   | | |      |      |
dag 0--1--2------------8------------15---------- - -  -  -   -   -
      |
      sjukpenning
      (om arbetslös)

Arbetsgivare kan kräva läkarintyg från dag 1.

 • inkomstutredning - sjukpenninggrundande inkomst (SGI)
  • 80% av sjukpenninggrundande inkomst
  • SGI ofta = månadslön
  • tak för årslön: 7.5 x prisbasbelopp (ca 25k SEK / mån)
  • sjukskriven kan inte få högre SGI än sin A-kassa
  • SGI bevaras av att vara arbetssökande - t. ex. "jordenruntresa" kan nolla SGI
  • Sjukpenning max 364 dagar av en 450 dagars "ram"

Rehabiliteringskedjan

  dag	förfarande
  0-90	sjukpenning utbetalas om man ej kan återgå till sin gamla arbetsuppgift
 91-180	 ...om man ej kan utföra andra arbeten hos samma arbetsgivare
181-364	 ...om man ej kan utföra något arbete alls på arbetsmarknaden

Nomenklatur

Jämförelse av nomenklaturen pre- och post 2003 års reform. Åldersgrupp och duration under varje ersättningstyp.

  pre 2003			 post 2003
-------------------------------------------------------------
Förtidspension		->	Sjukersättning 
16-64, tills vidare		30-64, tills vidare

Sjukbidrag		->	Tidsbegränsad sjukersättning
16-64, under 1-3 år		30-64, under 1-3 år (dock inga nya)
			->	Aktivitetsersättning 
				19-29, tidsbegränsad under 1-3 år