Patienträttigheter

Från medwiki.se
Hoppa till: navigering, sök


Patientens rätt att läsa sin egen journal:

 • Så länge det inte allvarligt kan påverka vården av patienten.
 • Information som delgivits om patienten av annan person, måste döljas från patienten.
 • Patienten har rätt att läsa journalen utan läkares närvaro.
 • Att läsa journalen får inte innebära en merkostnad för patienten.
 • Kopia ska fås till eventuellt självkostnadspris.

Övriga som har rätt att läsa patientens journal:

 • Vårdpersonal som är i direkt vårdmässig relation till patienten. Inre sekretess gäller och betyder att patientens uppgifter inte får hanteras av andra än de som är berörda av dem. De är i stort skyddade från alla obehöriga, oavsett om dessa är vårdpersonal som omfattas av sekretess.
 • Socialstyrelsen vid utredning av anmälan
 • HSAN vid utredning av anmälan
 • Uppgifter om patientens tillstånd får endast lämnas ut till andra om patienten har medgivit detta och någon speciell person. Däremot är det mindre etiskt att diskutera en patients tillstånd utan att denne känner till det, även om medgivande har getts.
 • Enligt HSL och LYHS har en patient rätt till att få en individuellt anpassad information om sitt hälsotillstånd och de undersökningar och behandlingar som kan tänkas vara aktuella. *Informationen ska vara anpassad så att patienten kan tillgodogöra sig den (vilket i vissa fall kan innebära att tolk måste anlitas).
 • Det är också viktigt att patienten får information så att denne kan vara delaktig i beslut som tas i samband med vården.