Körkort

Från medwiki.se
Hoppa till: navigering, sök

Körkortslagen

 • Varje sjukdom, skada eller medicinskt förhållande som kan påverka körförmågan skall prövas ur trafiksäkerhetssynpunkt
 • Anmälningsskyldighet till Länsstyrelsen om olämplighet framkommer (10 kap 2 §), behöver dock inte göras om:
  • Du kan anta att patienten följer råd om körförbud (se nedan)
  • Patients tillstånd gör att denne inte kommer kunna försöka köra

Körförbud

 • Ett utfärdande förutsätter att patienten kan förbättras
 • Bör dokumenteras och även ges skriftligt till patienten
 • Bör följas upp och omprövas av den som utfärdade det

Villkorat körkort

 • Beslutas om av vägverket efter bedömning av trafikinspektionen, kan e.g. vara villkorat till:
  • Kontroller med jämna intervall
  • Anpassning av fordonet
  • Geografisk begränsning

Återkallat körkort

 • Kan återfås inom ett år med läkarintyg
 • Kan återfås efter ett år med läkarintyg, förarprov och kunskapsprov

Demens

 • Vid lindrig demens där patienten har möjlighet till ett självständigt liv kan det gå bra att denne kör bil (grupp I fordon)
 • Vid svår bedömning:
  • Remiss till Rehabiliteringsmedicinskakliniken för psykolog/läkarbedömning och simulatorm samt eventuellt förarprov.

Epilepsi

 • Ett års anfallsfrihet med eller utan medicinering
 • Omprövning av Länsstyrelsen efter beskrivande inlaga (aktuellt medicinskt tillstånd) av behandlande läkare