Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd

Från medwiki.se
Hoppa till: navigering, sök

Om en patient anser sig ha blivit dåligt behandlad, utsatt för fara eller på annat sätt är missnöjd med sin vårdkontakt, kan denne vända sig till:

  • Vårdcentralen eller den klinik hon vårdats på
  • Patientnämnden
  • HSAN (anmäla en individ inom vården)
  • Socialstyrelsens tillsynsenhet (anmäla en vårdgivare/organisation)

Till HSAN får den aktuella patienten, dess anhörig om patienten själv inte kan, Socialstyrelsen, JK eller JO göra en anmälan av en specifik individ inom vården. Endast Socialstyrelsen, JK och JO kan specifikt begära att en legitimation ska dras in, samt en legitimerad person som vill bli av med sin egen legitimation. Socialstyrelsen utfärdar legitimationer och endast HSAN kan delegitimera. HSAN är en fristående myndighet som leds av en generaldirektör.

  • Nämndens ordförande är jurist (domare)
  • Ytterligare åtta ledarmöten sitter i HSAN (totalt 9)
  • Ledarmötena är tillsatta av regeringen och ska representera arbetsgivarna (kommunen och landstinget), facket och allmänheten via riksdagens ledarmöten.
  • Handläggarna som arbetar med HSAN anmälningar är jurister, till deras hjälp har de ett 30-tal medicinska experter.
  • Anmälan till HSAN skall vara skriftlig och undertecknad av patienten eller den närstående som gör den i patientens ställe.
  • Landstingets Patientnämnd kan hjälpa en patient att göra en anmälan till HSAN.

En Patient som har svårt att klara sig hemma efter sjukhusvistelse kan få hjälp av läkaren och sjukvårdspersonalen med att gå igenom vilka omvårdnadsbehov som föreligger, samt vilken funktionsförmåga patienten har. Samordning med kommunens biståndshandläggare inom äldrevården samt vårdcentralen görs av avdelningspersonalen, efter patientens medgivande. Insatser i hemmet kan handla om daglig tillsyn och hygienassistans, trygghetslarm och eventuella hjälpmedel (vilket kan skaffas från hjälpmedelscentralen via primärvården).